Các chủ đề thảo luận trên diễn đàn

TTChủ đềNội dungSố góp ýNgười đề xuất
1Tăng cường hoạt động và vai trò của hội chủ rừng  (8/14/2018 2:55:49 PM)Hiện nay một số chính sách về lâm nghiệp còn bất cập và chồng chéo gây khó khăn cho các chủ rừng là các ban quản lý rừng phòng hộ. Hội chủ rừng nên có ý kiến phản biện với Bộ Nông nghiệp & PTNT để có nghiên cứu điều chỉnh : Ví dụ như khoản 2 điều 4 Nghị định 168/2016/NĐ- CP về giao khoán rừng, vườn cây và mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và các công ty nông lâm nghiệp nhà nước; Khoản 2 điều 8 Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định 886/QĐ-TTg của Thủ Tướng. Cả hai điều khoản tại hai văn bản này thì lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng, hợp đồng lao động không thời hạn của các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp không được nhận khoán rừng. Như vậy đời sống người giữ rừng sẽ như thế nào và các chủ rừng lấy kinh phí đâu để chi trả cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được thành lâm theo Quyết định 44/2016/QĐ-TTg của Thủ Tướng. Cần xem lại khoản 2 điều 2 Nghị định 135/2005/NĐ-CP về giao khoán rừng..... trước đây. 0Lê Phùng Thiều
2Kiểm kê rừng  (7/14/2017 10:14:59 AM)Kiểm kê rung là việc làm định kỳ của Ngành NNPTNT. Đến nay số lieu KKR đã ở chu kỳ thứ 5. Số lieu KKR lần này được xem là đầy đủ nhất. Lần đầu tiên số lieu hoàn toàn phù hợp với bản đồ kiểm kê rung. Nó chi tiết đến từng lô rung của từng chủ rung, từng đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rung. Mỗi lô rung có các thuộc tính về tự nhiên như tọa độ địa lý, điều kiện lập địa, đặc điểm trạng thái rung, loài cây trồng, trữ lượng gỗ và tre nứa vv các thuộc tính về xã hội của lô rung như đơn vị hành chính, tên chủ rung, tình trạng giao đất, tình trạng tranh chap vv 1Vương Văn Quỳnh
3Chủ đề 2  (6/11/2017 10:19:34 AM)Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 Nội dung trao đổi chủ đề 2 1Admin
4Mua gỗ bạch đàn ở đâu giá rẻ  (6/10/2017 8:23:16 PM)tôi muốn mua gỗ bạch đàn về làm cột chống với số lượng lớn, tôi nên đến địa chỉ nào để có được giá cả tốt nhất? ai biết xin cho tôi địa chỉ và số điện thoại để liên lạc, tôi xin cảm ơn. Số điện thoại liên hệ của tôi: 09821211121Admin