HỌP BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM
Ngày 17/9/2017 Ban Thường vụ mở rộng. Hội nghị có 11 đồng chí, dưới sự chủ trì của đồng chí Hứa Đức Nhị. Hội nghị đã họp nhằm bàn một số công việc và nghe đồng chí Quỳnh và đồng chí An hướng dẫn về biên tập và quả lý trang web của Hội. Cuộc họp thành công tốt đẹp kết thúc hồi 16 h00
Văn Sử
(Nguồn: Văn Sử)


Ý kiến của bạn