THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM VÀ ACTIONAID QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Ngày 21 tháng 6 vừa qua đại diện Hội Chủ rừng Việt Nam và tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác thiết lập quan hệ đối tác trong việc triển khai dự án “Khuyến khích người dân tham gia cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo Việt Nam” (PFG) giai đoạn 2017-2018.
ActionAid là một Liên đoàn quốc tế đấu tranh vì một thế giới không còn nghèo đói và bất công. Được thành lập từ năm 1972, qua hơn 40 năm hoạt động, ActionAid có Chương trình Hỗ trợ Phát triển tại hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. ActionAid bắt đầu chương trình hoạt động tại Việt Nam (AAV) từ năm 1989 và lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội từ năm 1992.
Dự án “Khuyến khích người dân tham gia cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo Việt Nam” (PFG) có mục tiêu giảm nghèo thông qua bảo vệ và sử dụng các tài nguyên rừng có hiệu quả, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và người dân vào hệ thống thông tin quản lý rừng quốc gia, thúc đẩy quản trị rừng mang tính giải trình và góp phần vào giảm nghèo tại Việt Nam. Dự án được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Phần Lan và AAV, do AAV phối hợp với các đối tác lâu dài của AAV thực hiện tại bốn huyện thuộc bốn tỉnh: Cao Bằng, Đắk Lắk, Trà Vinh và Bạc Liêu. Dự án bắt đầu từ tháng 11 năm 2014 và dự kiến kết thúc vào tháng 10 năm 2018.
Theo thỏa thuận, Hội Chủ rừng Việt Nam sẽ hợp tác với AAV trong việc cử cán bộ có chuyên môn tham gia các hoạt động của dự án PFG theo kế hoạch được hai bên thống nhất.
Thực hiện thỏa thuận, trong những ngày cuối tháng bảy, đầu tháng tám này, một số chuyên gia thuộc HCRVN đã cùng với các cán bộ của dự án PFG nghiên cứu tại hiện trường về thị trường lâm sản để chuẩn bị tổ chức hội thảo “Giới thiệu thị trường lâm sản, cơ hội và thách thức” trong thời gian tới.(Nguồn: BBT)


Ý kiến của bạn